El Grau en Farmàcia IQS-Blanquerna

Sumem experiència, capacitat d’innovació i reconeixement acadèmic i empresarial

L’Institut Químic de Sarrià (IQS) i Blanquerna, dues de les institucions fundadores de la Universitat Ramon Llull (URL), a Barcelona, imparteixen el Grau en Farmàcia (amb reconeixement de Màster).  IQS, a l’avantguarda en el terreny de la química i la biotecnologia, i Blanquerna, amb una formació consolidada en el camp de la salut, sumen la seva experiència, la seva capacitat d’innovació i una extensa xarxa d’empreses i institucions referents en el sector de la química i de la salut.

El valor afegit

Algunes de les peculiaritats del Grau en Farmàcia IQS-Blanquerna:

  • Formació personalitzada i espais de formació amb grups reduïs d’estudiants (seminaris).
  • És l’única universitat de Catalunya que ofereix 4 mencions o especialitats: Alimentació i Nutrició; Farmàcia AssistencialDisseny i Producció de Fàrmacs; i Gestió i Màrqueting Farmacèutic.
  • Una part de les assignatures del pla d’estudis s’imparteix en anglès.
  • Els estudiants fan pràctiques tutoritzades en oficines de farmàcia i en la indústria farmacèutica.