Beques acadèmiques

Beques a l’excel·lència acadèmica

Les beques a l’excel·lència acadèmica que es convoquen per al Grau en Farmàcia IQS-Blanquerna suposen la gratuïtat del 50% de l’import dels drets d’inscripció i ensenyament estenent-se als cursos successius, en cas de mantenir-se l’excel·lència acadèmica, fins a la finalització del grau.

Quantes places es convoquen?

Grau en Farmàcia IQS-Blanquerna: 2 beques.

Qui les pot sol·licitar?

Tots els estudiants de Batxillerat LOE i LOGSE amb mitjana mínima de 8.5 i estudiants d’FP2, MP3 i CFGS amb una mitjana mínima de 9.0, que accedeixin per primera vegada a la universitat.

Com se sol·liciten?

Presentant una sol·licitud al SIOE de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna o a Secretaria d’IQS. Calendari pendent de confirmació.

Documentació que cal presentar:
  • Full de sol·licitud
  • Certificat que acrediti la mitjana obtinguda
  • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport
  • 1 fotografia mida carnet

*En els casos de Batxillerat LOE i LOGSE cal presentar també la papereta de la selectivitat. Data pendent de confirmació.

Quines proves cal fer?

Caldrà fer una prova específica. Data a concretar.

Quan es notificarà la resolució?

La resolució es farà pública al juny. Tots els sol·licitants rebran personalment la resolució de la beca.