Cost i finançament

Preu

El preu del primer curs del Grau en Farmàcia és de 11.520 euros. Aquest preu inclou un ordinador portàtil i bata de laboratori.

Forma de pagament

En el moment de la prematrícula s’haurà d’abonar un 50% i la resta en 9 mensualitats, a partir del mes d’octubre.

Beques i ajuts

IQS i Blanquerna, de la Universitat Ramon Llull, són dues institucions sense ànim de lucre que dediquen, per als estudiants que es matriculen per primera vegada a la titulació de grau en Farmàcia, un fons limitat per concedir ajuts econòmics i fer front al finançament d’una part del cost dels estudis. L’estudiant que el rep pot renovar-lo cada curs sempre que compleixi els criteris establerts. L’ajut es fa efectiu mitjançant un descompte en les mensualitats a pagar per l’estudiant a partir de la primera mensualitat (octubre). L’ajut no cobreix, en cap cas, l’import abonat en el moment de formalitzar la matrícula.

Aquests ajuts són compatibles amb d’altres beques o ajuts econòmics públics i privats sempre que aquests així ho disposin.