Cost i finançament

Import de la Matrícula i Formes de Pagament

Import de la Matrícula:

Curs 2018 – 2019: 195 € crèdit

  • Grau: 11.700 € (60 crèdits)

L’import de la matrícula del primer curs per tots els alumnes de nou accés inclou un ORDINADOR PORTÀTIL amb les característiques que es consideren adequades per aquests estudis i també una BATA de laboratori. S’entén que l’ordinador no serà propietat de l’alumne fins que no s’hagi pagat la totalitat de l’import de la matrícula.

Formes de pagament:

– Pagament únic.

– Pagament fraccionat.

  • Un primer pagament, per un import del 37% de l’import total de la matrícula en el que es descompta la reserva de plaça.
  • 9 pagaments ajornats amb venciment el dia 5 de cada mes. Aquesta modalitat de pagament és mitjançant domiciliació bancària.

Si decideixes fraccionar el pagament, hauràs de presentar necessàriament el document original de l’ordre de domiciliació d’endeutament directe (SEPA) que et serà facilitat a la Secretaria General d’IQS on hauràs d’informar.

Aquesta modalitat de pagament no serà possible per als alumnes amb residència fora d’Espanya.

No podràs acollir-te a aquesta modalitat si no portes el document SEPA degudament complimentat en el moment de la matrícula.

Consultar més informació de beques i ajuts en el següent web:

Contacte

Per a informació addicional del grau:

Comunicació y Marketing Corporatiu IQS

Correu: grausiqs@iqs.edu

Telèfon: 932 672 020

Per a qüestions relatives al procés d’admissió i matrícula:

Secretaria General IQS

Correu: secretaria@iqs.edu

Telèfon: 932 672 001