Pla d’estudis

El pla d’estudis està dissenyat perquè un estudiant a temps complet cursi 60 crèdits durant un curs acadèmic. El pla d’estudis consta de 300 crèdits que es distribueixen en 5 cursos acadèmics:

1R CURS | ASSIGNATURES CRÈDITS
Semestre 1
Química General i Inorgànica 9
Laboratori Química General i Inorgànica 3
Biologia 6
Laboratori Biologia 3
Anatomia i Fisiologia I 6
Seminari Farmacèutic Interdisciplinari 3
Semestre 2
Química-Física 6
Laboratori Química-Física 3
Microbiologia i Parasitologia 6
Laboratori Microbiologia 3
Fisiologia II 6
Física aplicada a Farmàcia 6
TOTAL 60
Horari: De dilluns a dijous de 14.30h a 21.00h i divendres de 8.30h a 14.00h 

 

2N CURS | ASSIGNATURES CRÈDITS
Semestre 1
Antropologia de la Salut 3
Fisiopatologia I 6
Història de la Farmàcia, Legislació i Deontologia Farmacèutica I 3
Química Analítica 6
Laboratori de Química Analítica 3
Química Orgànica 6
Laboratori de Química Orgànica 3
Semestre 2
Bioestadística 6
Bioquímica 6
Laboratori de Bioquímica 3
Fisiopatologia II 3
Immunologia 3
Química Farmacèutica 9
TOTAL 60
Horari: De dilluns a dijous de 10.30h a 14.00h i de 15.00h a 18.00h. Divendres de 8.30h a 14.00h 

 

3R CURS | ASSIGNATURES CRÈDITS
Semestre 1
Biotecnologia 6
Bromatologia 6
Determinació Estructural 6
Farmacologia I 6
Tecnologia Farmacèutica I 6
Semestre 2
Atenció Farmacèutica i Farmàcia Clínica I 3
Farmacologia II 6
Nutrició 3
Farmacognòsia 6
Laboratori de Farmacognòsia 3
Tecnologia Farmacèutica II 6
Laboratori de Tecnologia Famacèutica 3
TOTAL 60
Horari: De dimarts a divendres de 8.00h a 14.00h. Dilluns de 8.30 a 18.00h

 

4T CURS | ASSIGNATURES CRÈDITS
Semestre 1
Atenció Farmacèutica i Farmàcia Clínica II 6
Biofarmàcia i Farmacocinètica 6
Laboratori de Biofarmàcia i Farmacocinètica 3
Registre a la Indústria Farmacèutica i Afins 3
Farmacoeconomia i Gestió Farmacèutica 6
Toxicologia 6
Semestre 2
Salut Pública 6
Metodologia en la Recerca 3
Història de la Farmàcia, Legislació i Deontologia Farmacèutica II 3
Sistemes Avançats d’Alliberament de Fàrmacs 3
Teràpia Individualitzada (Farmacogenòmica) 3
Pràctiques Orientades a la Menció (vegeu itineraris formatius) 12
TOTAL 60
Horari: De dimarts a dijous de 14.00h a 20.30h. Divendres de 8.30 a 14.00h

 

5È CURS | ASSIGNATURES CRÈDITS
Semestre 1
Bioètica 6
Assignatures (4) de la menció (vegeu itineraris formatius) 24
Semestre 2
Pràctiques Tutelades 24
Treball de Fi de Grau 6
TOTAL 60
Horari: Matins: de dilluns a divendres de 8.00h a 14.30h. Tardes: TFG

L’únic Grau en Farmàcia de Catalunya amb 4 mencions