Mencions

Itineraris formatius

Alimentació i Nutrició
Assignatures Crèdits
Dietètica i Dietoteràpia 6
Alimentació i Activitat Física 6
Higiene Alimentària 6
Nutracèutics 6
Pràctiques Orientades a la Menció 12
Farmàcia Assistencial
Assignatures Crèdits
Organització Sanitària i Metodologia Assistencial 6
Atenció Farmacèutica en Malalties Cròniques 6
Qualitat i Seguretat en l’Ús de Medicaments 6
Salut Pública i Medicina Basada en l’Evidència 6
Pràctiques Orientades a la Menció 12
Disseny i Producció de Fàrmacs
Assignatures Crèdits
Disseny Molecular 6
Síntesi Avançada 6
Química de Procés 6
Laboratori Integrat 6
Pràctiques Orientades a la Menció 12
Gestió i Màrqueting Farmacèutic
Assignatures Crèdits
Direcció Tècnica a la Indústria Farmacèutica 6
Logística i Processos a la Indústria Farmacèutica 6
Màrqueting Farmacèutic 6
Anàlisi Econòmic i Financer d’Indústries Farmacèutiques 6
Pràctiques Orientades a la Menció 12