El Grau en Farmàcia IQS-Blanquerna

Reconeixement de màster

Durada i càrrega lectiva
5 anys 
300 ECTS

Pràctica
Més de 1.000 hores de
laboratori i simulació

Pràctiques externes
6 mesos de pràctiques
obligatòries en oficina de
farmàcia i/o farmàcia
hospitalària

3 mesos en indústria
farmacèutica i h
ospitals


Sumem experiència, capacitat d’innovació i
reconeixement acadèmic i empresarial

L’Institut Químic de Sarrià (IQS) i Blanquerna, dues de les institucions fundadores de la Universitat Ramon Llull (URL), a Barcelona, imparteixen el Grau en Farmàcia, amb reconeixement de Màster.  IQS, a l’avantguarda en el terreny de la química i la biotecnologia, i Blanquerna, amb una formació consolidada en el camp de la salut, sumen la seva experiència, la seva capacitat d’innovació i una extensa xarxa d’empreses i institucions referents en el sector de la química i de la salut.

El valor afegit

Algunes de les peculiaritats del Grau en Farmàcia IQS-Blanquerna:

  • Formació personalitzada i espais de formació amb grups reduïs d’estudiants (seminaris).
  • És l’única universitat de Catalunya que ofereix 4 mencions o especialitats:
   • Alimentació i nutrició
   • Farmàcia assistencial
   • Disseny i producció de fàrmacs
   • Gestió i màrqueting farmacèutic
  • Treball en equip interdisciplinari.
  • Una part de les assignatures del pla d’estudis s’imparteix en anglès.
 • Projecció internacional.
 •  Els alumnes realitzen Pràctiques Tutelades en Oficina de Farmàcia i en Farmàcia Hospitalària i Pràctiques Externes en Indústria Farmacèutica o afins i hospitals, relacionades amb les diferents mencions curriculars.