Admissió

Procés d’admissió i Matrícula

 1. Preinscripció online

Seguint les instruccions que se t’indicaran, hauràs de crear un password i el sistema et facilitarà un usuari. Cal que guardis i recordis el teu usuari i password perquè et permetrà seguir el procés que has iniciat.

Documentació que cal pujar
– Certificat dels resultats de primer de Batxillerat i de les avaluacions ja realitzades de segon de Batxillerat.
– Si no estàs cursant Batxillerat, certificació dels estudis que estiguis realitzant.
– Certificat de Batxillerat i de les PAU en cas que ja les tinguis.

Si tens qualse­vol dificultat per pujar els documents, contacta amb Secretaria d’IQS: secretaria@iqs.edu.

Hauràs de triar la data de realització de la prova d’admissió en el moment de tramitar la sol·licitud, segons el calendari establert.

Durant el procés, és necessari abonar 125€ en concepte d’obertura i tramitació d’expedient, que podràs realitzar online a través de targeta de crèdit. Aquest import serà retornat només quan l’estudiant no sigui admès per IQS.

Quan finalitzis la sol·licitud de plaça, podràs imprimir el resguard on figuraran les teves dades personals, així com el dia escollit per a la realització del test d’admissió.

 1. Prova d’admissió

La prova d’admissió és de tipus psicotècnic i també inclou exercicis escrits d’avaluació del nivell d’anglès. La durada de la prova és de 3 hores aproximadament.

Calendari de les proves d’admissió durant el curs 2023-2024
Les proves d’admissió es faran online, a IQS.

 • 22 de gener
 • 20 de febrer
 • 21 de març
 • 18 d’abril
 • 14 de maig
 • 13 de juny
 • 25 de juny
 • 1 de juliol
 1. Confirmació d’admissió

La Comissió d’Admissions resoldrà la teva admissió basant-se en els estudis realitzats, els resultats acadèmics obtinguts i la prova d’admissió. Secretaria General d’IQS t’informarà de la teva admissió per correu electrònic en un termini màxim de 15 dies a partir del dia que vas fer la prova.

En el cas de ser admès, la matrícula quedarà condicionada al compliment de tots els requisits necessaris.

 1. Reserva de plaça (prematrícula)

La reserva de plaça és obligatòria i garanteix la plaça en els estudis escollits.

Un cop admès, en un termini màxim de 2 setmanes, has de realitzar el pagament de la reserva de plaça (50% del preu de la matrícula) des de la plataforma de preinscripció online mitjançant targeta de crèdit. Hauràs de seguir les instruccions que t’indicarà el sistema, entrant de nou en l’enllaç a on has fet la sol·licitud de preinscripció i accedir a l’opció “reserva de plaça”.

La reserva de plaça no representa un cost addicional, ja que es descompta de l’import total de la matrícula una vegada efectuïs la matriculació. Si no fas aquesta reserva pots perdre el dret a la teva plaça.

Un cop efectuat el pagament de la reserva de plaça rebràs per correu electrònic el dia i l’hora del mes de juliol assignat per formalitzar la matrícula de manera presencial a IQS.

L’import de la reserva de plaça només es retorna en cas que l’estudiant no compleixi amb els requisits d’accés als estudis d’IQS. 

 1. Matrícula

Un cop fet el pagament de la reserva de plaça, els estudiants rebran un correu-e amb les instruccions per formalitzar la matrícula.

Documentació necessària per a la Matrícula
– Document que acrediti la via d’accés a la Universitat
– Document que acrediti alguna necessitat especial de l’alumne o esportista d’elit
– Si decideixes fer el pagament domiciliat, hauràs de presentar l’original de l’ordre de domiciliació i endeutament directe “SEPA” complimentat i signat pel titular del compte bancari.
Ordre de domiciliació d’endeutament directe “SEPA”

No podràs procedir a la matriculació si no aportes tota la documentació sol·licitada.

En el cas de no poder assistir el dia de matriculació assignat, contacta amb Secretaria General d’IQS al tel. (34) 93 267 20 01.

Contacte

Per a informació addicional del grau
Comunicació i Marketing Corporatiu IQS
grausiqs@iqs.edu
T. 932 672 020

Per a qüestions relatives al procés d’admissió i matrícula
Secretaria General IQS
secretaria@iqs.edu
T. 932 672 001

Facultat Ciències de la Salut Blanquerna-URL
Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant
T. 93 253 31 27
bsalutsioeinfor@blanquerna.edu