Contacte

Institut Químic de Sarrià (IQS)

Departament de Comunicació i Màrqueting
c. Via Augusta, 390 | 08017 Barcelona
T. 93 267 20 20
comunicacioiqs@iqs.edu

Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna

Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant (SIOE)
c. Padilla, 326 | 08025 Barcelona
T. 93 253 31 27
bsalutsioeinfor@blanquerna.edu