Cost i finançament

Import de la Matrícula i Formes de Pagament

Import de la Matrícula

Curs 2022-2023
Preu crèdit: 209€
Preu total curs: 12.540€ (60 crèdits)

L’import de la matrícula per a tots els alumnes de nou accés inclou una bata de laboratori.

Formes de pagament

Pagament únic

  • Mitjançant un rebut no domiciliat que generarà la matrícula i que es podrà fer efectiu:
  • Per internet, caixer o descarregant-se l’App, serà necessari ser client i tenir contractats els serveis de banca online de qualsevol de les entitats financeres següents: CaixaBank, Banco Santander o Banc de Sabadell.
  • Amb targeta de crèdit, a través del web de CaixaBanK.
  • Presencialment: és necessari presentar el document generat per la matrícula amb el codi de barres i el CPR (Codi de Procediment de Recaudació) en qualsevol de les entitats financeres següents: CaixaBank, Banco Santander, Banc de Sabadell o Caixa d’Enginyers.

Pagament fraccionat

  • Un primer rebut, per un import del 37% de l’import total de la matrícula en el que es descompta la reserva de plaça.
  • 9 rebuts ajornats amb venciment el dia 5 de cada mes. L’ajornament dels pagaments no comporta cap recàrrec sobre l’import ajornat.

Si decideixes domiciliar el pagament, hauràs de presentar necessàriament el document original de l’ordre de domiciliació d’endeutament directe “SEPA“.

Aquesta modalitat de pagament no serà possible per als alumnes amb residència fora d’Espanya.

Una vegada feta la matrícula, qualsevol modificació sobre la mateixa que generi una quota de més import, haurà de fer-se efectiva en un únic pagament.

No podràs acollir-te a aquesta modalitat si no portes el document SEPA degudament complimentat en el moment de realitzar la matrícula.

Beques i ajuts
Contacte

Comunicació y Marketing Corporatiu IQS
grausiqs@iqs.edu
T. (34) 932 672 020

Secretaria General IQS
secretaria@iqs.edu
T. (34) 932 672 001