Normativa acadèmica

A la normativa acadèmica del Grau en Farmàcia IQS-Blanquerna hi trobareu la informació relativa a:

 1. Estudis a temps complet i temps parcial
 2. Escolaritat obligatòria
 3. Primer de grau. Permanència i accés a segon curs
 4. Convocatòries ordinàries a partir de segon curs de grau. Progressió dels estudis
 5. Convocatòries extraordinàries a partir de segon curs de grau
 6. Aprovat per compensació
 7. Assignatures de caràcter especial: Pràctiques tutelades, pràctiques orientades a la Menció i TFG
 8. Incompatibilitats
 9. Modificacions de matrícula i llistes d’assignatura
 10. Alumnes matriculats per realitzar un examen (convocatòries ordinàries i extraordinàries)
 11. Règim disciplinari en els exàmens
 12. Correcció dels exàmens, publicació de notes, revisió i recurs
 13. Absència a un examen final per causa justificada
 14. Coincidència d’exàmens
 15. Baixes
 16. Simultaneïtat d’Estudis