Pla d’estudis

L’únic Grau en Farmàcia de Catalunya amb 4 mencions

El pla d’estudis del Grau en Farmàcia IQS-Blanquerna està dissenyat perquè un estudiant a temps complet cursi 60 crèdits durant un curs acadèmic. El pla d’estudis consta de 300 crèdits que es distribueixen en 5 cursos acadèmics:

1R CURS | ASSIGNATURES CRÈDITS
Semestre 1
Química general i inorgànica 9
Laboratori química general i inorgànica 3
Biologia 6
Laboratori biologia 3
Anatomia i fisiologia I 6
Seminari farmacèutic interdisciplinari 3
Semestre 2
Química-física 6
Laboratori química-física 3
Microbiologia i parasitologia 6
Laboratori microbiologia 3
Fisiologia II 6
Física aplicada a farmàcia 6
TOTAL 60
Horari: dilluns a dijous de 14.30 a 21h | divendres de 8.30 a 14h
2N CURS | ASSIGNATURES CRÈDITS
Semestre 1
Antropologia de la salut 3
Fisiopatologia I 6
Història de la farmàcia, legislació i deontologia farmacèutica I 3
Química analítica 6
Laboratori de química analítica 3
Química orgànica 6
Laboratori de química orgànica 3
Semestre 2
Bioestadística 6
Bioquímica 6
Laboratori de bioquímica 3
Fisiopatologia II 3
Immunologia 3
Química farmacèutica 6
Laboratori de Química farmacèutica 3
TOTAL 60
Horari: dilluns a dijous de 10.30 a 14h i de 15h a 18h | divendres de 8.30 a 14h
3R CURS | ASSIGNATURES CRÈDITS
Semestre 1
Biotecnologia 6
Bromatologia 6
Determinació estructural 6
Farmacologia I 6
Tecnologia farmacèutica I 6
Semestre 2
Atenció farmacèutica i farmàcia clínica I 3
Farmacologia II 6
Nutrició 3
Farmacognòsia 6
Laboratori de farmacognòsia 3
Tecnologia farmacèutica II 6
Laboratori de tecnologia famacèutica 3
TOTAL 60
Horari:
Primer semestre: Dilluns a divendres de de 8 a 14h
Segon semestre: Dilluns de 8:30 a 18:00h i  Dimarts a divendres de 8 a 14:30h
4T CURS | ASSIGNATURES CRÈDITS
Semestre 1
Atenció farmacèutica i farmàcia clínica II 6
Biofarmàcia i farmacocinètica 6
Laboratori de biofarmàcia i farmacocinètica 3
Registre a la indústria farmacèutica i afins 3
Farmacoeconomia i gestió farmacèutica 6
Toxicologia 6
Semestre 2
Salut pública 6
Metodologia en la recerca 3
Història de la farmàcia, legislació i deontologia farmacèutica II 3
Sistemes avançats d’alliberament de fàrmacs 3
Teràpia individualitzada (farmacogenòmica) 3
Pràctiques tutelades I 12
TOTAL 60
Horari: dimarts a dijous de 14 a 20.30h | divendres de 8.30 a 14h
5È CURS | ASSIGNATURES CRÈDITS
Semestre 1
Bioètica 6
Assignatures (4) de la menció 24
Semestre 2
Pràctiques tutelades II 12
Pràctiques orientades a la menció 12
Treball de Fi de Grau 6
TOTAL 60
Horari: matins de dilluns a divendres, de 8 a 14.30h