Programes de mobilitat

Incoming i outgoing programs

A IQS i Blanquerna, de la Universitat Ramon Llull, conscients de la importància de la internacionalització de la universitat a tots nivells, promovem, des dels nostres inicis, l’intercanvi d’estudiants, professors i personal no docent amb universitats i centres a l’estranger, perquè, si la universitat és una institució que busca el coneixement universal, la internacionalització ha de ser un dels seus principals objectius.

Els intercanvis amb universitats estrangeres són una forma idònia de completar els estudis i es realitzen, durant el semestre 8, a universitats de tot el món amb què IQS i Blanquerna tenen conveni d’intercanvi.

Els programes

Erasmus Study Programme

During the Erasmus Study mobility programme, students spend part of their university studies in another European country. Once completed, the foreign institution issues a report with the individual student’s marks and a certificate stating that the student has completed the programme agreed on. The student’s original university also officially recognises the courses studied at the other university.

The duration of this period abroad is a minimum of three months and a maximum of twelve. Some grants provided at a competitive basis help with covering expenses for this mobility programme (food, travel, lodging, etc.).

Erasmus Internship

During the Erasmus Internship mobility programme, students spend some time doing practical training in a company, educational centre, research centre, or organisation in another European country. To be able to participate in this programme, students will need to sign an agreement with their home university and the other European institution in question.

The duration of this period abroad is a minimum of two months and a maximum of twelve. Some grants provided at a competitive basis help with covering expenses for this mobility programme (food, travel, lodging, etc.).

Universitats estrangeres amb conveni de col·laboració